4 C
Stockholm
24 mars 2018

Senaste

NTF visits Latvia

Nordic Transport Workers´ Federation visited our friends at the Latvian Trade Union of Public Service and Transport Workers, LAKRS in Riga on Tuesday, February 27th. The Chairman of LAKRS, Mr. Juris Kalniņš and BOA Organiser Mrs. Inga Ķepīte briefed us...

New employees at the NTF secretariat

Since Thursday February 15th the NTF secretariat has a new General Secretary, Anu Hietala, earlier employeed at ATK Finland. Christer Norfall from Swedish Transport Workers' Union replaces Katrin Olofsson during her absence. NTF welcomes them both to their new positions.  

Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.

nyhetsarkiv