Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.

NFS: ”Norden är en given röst i G20”

Skrivet av Katrin Postad i Nyheter

Norden har en stark tradition av aktiv medverkan i internationella organisationer. Därför anser nordens fackliga central- och huvudorganisationer, genom Nordens Fackliga Samorganisation, att de nordiska länderna gemensamt bör söka aktivt samarbete med G20. Nordens Fackliga Samorganisation samlar 9 miljoner fackligt anslutna i Norden.

Läs mer på NFS hemsida

”Norden är en given röst i G20”

 

NTF Seafarers and Fishery section adopts IMOs redefinition of safe manning

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

NTFs section for Seafarers´- and Fisheries adopted at its meeting in Oslo on 4th of May 2016 below text to support ITFs proactive action ”IMOs redefinition of safe manning” with the following statement;

Manning should be in daily focus, and the following summary of the regulations as shown below, should be performed;

The ship management should conduct a risk analysis of all current operations, tasks, functions, trade area and security levels to ensure that the ship is at all times manned with qualified, certificated and medically fit seafarers in accordance with national and international requirements. The vessel shall at all times be appropriate manned and all aspects of safe operation on board shall be ensured, to safety and security for everyone on board, the ship and prevent pollution of the marine environment”. The process must be transparent and include union and safety representative.

Read the full press statement here: PressStatementNTFSeafarers4Maj2016

 

Sjöbefälsföreningen varslar om strejk i skärgårdstrafiken

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

Sjöbefälsföreningen varslat om strejk i skärgårdstrafiken. Varslet omfattar en stor del av skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg, från den 12 april 2016 kl 00.00, om inte ett avtal har träffats innan dess. Bakgrunden till varslet är att Sjöbefälsföreningen vill ha ett avtal med lika villkor i skärgårdstrafiken, istället för tre olika avtal som det är idag. Vidare vill SBF ha ett rättvist lönesystem med tarifflöner, som innebär att lönen räknas upp enligt en tariff beroende på hur många år du har jobbat. Arbetsgivarna vill istället ha en individuell lönesättning, vilket SBF menar inte fungerar i skärgårdstrafiken.

Läs mera här: Pressmeddelande_160330_Varslar_om_strejk

Democracy is threatened

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

Transport workers all around the world, at the airports, in the subways, at the busses, in the trains, at the roads, at sea, constantly work under the threat of attacks. Infrastructure is always at risk of being targets of terrorist.
Like the attacks today in Brussels. Where the airport and subway where targeted. This is one of many over the past time, and every attack is one attack to many.
It reminds us of why we need to stand together, united and in solidarity. We can never stop work for better safety, against all kind of violence, everywhere, in our homes, at our workplaces, in our sectors and all around the world.
Our thoughts are today in solidarity with all transport workers in the workplaces that where attacked, with all the victims and their near ones.

etf itf

Adress

Nordiska Transportarbetarefederationen
Barnhusgatan 8, 111 23 Stockholm
Telefon/Phone: +46 8 411 51 14
E-mail: NTF@nordictransport.org

Information om Cookies m.m.