14 C
Stockholm
21 september 2018

Senaste

Nej till social dumpning till sjöss i Norden/Jyrkkä ”ei” merenkulkualan sosiaaliselle polkumyynnille Pohjoismaissa

"Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling rekommenderar Nordiska ministerrådet att arbeta för vidareutveckling och upprätthållande av goda arbetsvillkor för sjöfolk i Norden". Se mera via länk: https://www.norden.org/sv/news/nej-till-social-dumpning-till-sjoss-i-norden  Artikeln finns på svenska, danska, finska, isländska och norska.  

NTF Civil Aviation section meeting in September 2018

NTF Civil Aviation Section had a meeting in Oslo where Chair Person Mr. Christopher Beckham from the Norwegian Trade Union HK Norge, invited to a network meeting for union representatives at Sodexo, Aviator, Menzies Aviation and City Jet in...

Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.