Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.

ETF call for national push to collect signatures

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

As you are all aware, at the ETF Executive Committee Meeting in May 2015 we jointly decided to launch the Fair Transport Europe Campaign. We took this decision because we are determined to raise awareness across Europe about the deplorable working and living conditions facing so many European workers and in particular in the transport sector. With this campaign we aim to obtain commitment from the European decision makers for real change and fair transport in Europe.
At the time of writing almost 150,000 signatures have been collected from European citizens in support of our campaign. Belgium was the latest country in the list to go beyond its minimum target next to Denmark and Sweden.
But the deadline for collecting signatures within the frame of the European Citizens’ Initiative tool, 14 September 2016, is approaching fast. We therefore call upon all ETF affiliates to make a final effort to promote the campaign and give the total number of signatures collected in the EU Member States a strong push. It will further strengthen our voice vis-à-vis the European Institutions and allow us to demonstrate the wide support the campaign for fair transport in Europe receives.

Read the more here: Letter ECI to all ETF affiliates

Legal action against France and Germany for application of Directive 96/71/EC to the transport sector

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

ETF and ETUC are writing to Commissioner Bulc and Commissioner Thyssen in relation to their  planned legal action against France and Germany on the application of their respective minimum wage legislation to the road transport sector (see Commission press release of 16 June). Whilst the application of national minimum wages to operations of cabotage does not seem to be disputed, we understand that the Commission considers that Directive 96/71/EC on the posting of workers, in particular its provisions on minimum rates of pay, do not necessarily apply in case of some international transport operations. In this context, the non-application of Directive 96/71/EC will result in the introduction of a country of origin principle regulating the employment conditions of workers, as well as the invalidation of most measures of control and monitoring in host countries. In other words, professional drivers performing European -wide types of operations will be operating in a legal vacuum.

Read more here: 20160629-etuc-etf_-letter_bulc-thyssen_002_0

FFCs avgående ordförande Lauri Lyly menar att nya konkurrenskraftsavtalet måste ge nya arbetstillfällen

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

I sitt linjetal på FFCs 19 kongress sa ordförande Lauri Lyly på måndagen att det är det dags för arbetsgivarnas att visa att de kan skapa nya jobb och lyfta Finland ur krisen. Han fick medhåll av Finlands president Sauli Niinistö. Företagen har visat att de kan göra resultat och dela ut dividender – men nu måste de visa att de kan skapa arbetstillfällen. -Konkurrenskraftsavtalet gör att ett företag med 60 arbetstagare kan anställa tre nya personer utan att arbetskraftskostnaderna stiger. Två personer kan företaget anställa tack vare att arbetsgivaravgifterna sjunker och en genom att arbetstiden förlängs, konstaterade Lyly.

Läs mera här: http://www.sak.fi/svenska/kongress/avtalet-ger-ett-foretag-med-60-anstallda-tre-nya-arbetstillfallen-2016-06-06

Kommunal har valt en ny ledning

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

På Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress valdes Tobias Baudin till ny förbundsordförande. Till 1:e vice ordförande omvaldes Per Holmström, till 2:e vice ordförande omvaldes Lenita Granlund. Till 3:e vice ordförande valdes Lisa Bengtsson. NTF gratulerar samtliga i den nya ledningen.

etf itf

Adress

Nordiska Transportarbetarefederationen
Barnhusgatan 8, 111 23 Stockholm
Telefon/Phone: +46 8 411 51 14
E-mail: NTF@nordictransport.org

Information om Cookies m.m.