-6.1 C
Stockholm
16 januari 2019

Senaste

NTF Warehouse and Logistics Section meeting 24:th and 25:th October 2018

Our section invited to a meeting to discuss the future at Nordic warehouses and terminals in 3F’s main office in Copenhagen, Denmark. What does the industry look like today? Where is the industry heading? What do we need to do...

Great NTF presence at the ITF Congress

At the ITF Congress in Singapore the NTF affiliates showed great participation and co-operation. The following Nordic colleagues will be representing us in various important positions: Jan Villadsen, 3F Denmark – Management Committee Marko Piirainen, AKT, Finland – Executive Board Lars Morten...

Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.