12 C
Stockholm
26 juni 2017

Senaste

Ny förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet

På Svenska Transportarbetareförbundets kongress i Örebro valdes idag Tommy Wreeth till ny förbundsordförande. NTF gratulerar och ser framemot ett  fortsatt starkt samarbete.

Nordiska valframgångar på ETF kongressen

Det nordiska valframgångarna fortsatte på ETF:s 5:e ordinarie kongress i Barcelona 24-26 maj. Från Norden valdes Jan Villadsen till förvaltningsutskottet och till styrelsen. Övriga valda till styrelsen blev Lars M Johnsen, Norsk Transport, Valle Karlsson, Seko, Magnus Falk, Svenska...

Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.

nyhetsarkiv