3 C
Stockholm
23 mars 2017

Senaste

Island innfører likelønn

På kvinnedagen lover likestillings og sosialminister Thorsteinn Viglundsson at Island vil innføre en liklønns-standard, som alle arbeidsgivere med flere enn 25 ansatte må følge. Det vil si at det skal gis samme lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn,...

NTF:s styrelseledamot Lars Lindgren nominerad till ordförande för ETF

NTF:s arbetsutskotts- och styrelseledamot Lars Lindgren om-nominerades idag enhälligt av ETF:s styrelse till en ny period som ETF:s ordförande. Valet sker formellt på ETF:s kongress 24-26 maj i Barcelona.

Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.

nyhetsarkiv