11.6 C
Stockholm
18 juni 2018

Senaste

NTF congress in Aalborg

The 16th NTF congress was organised in Aalborg on 30th – 31st May 2018 and gathered together 170 delegates and guests to discuss the future of the Nordic model. The days were full of vivid discussion, networking and planning...

NTF participates in “Framtidens arbetsmarknad i de nordiska länderna”

NTF participates in a two-day conference “Framtidens arbetsmarknad i de nordiska länderna” in Stockholm organized by the Nordic Council of Ministers. The first day was opened by the Swedish Minister for Employment and Integration, Ms Ylva Johansson who brought...

Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.