Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.

FFCs avgående ordförande Lauri Lyly menar att nya konkurrenskraftsavtalet måste ge nya arbetstillfällen

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

I sitt linjetal på FFCs 19 kongress sa ordförande Lauri Lyly på måndagen att det är det dags för arbetsgivarnas att visa att de kan skapa nya jobb och lyfta Finland ur krisen. Han fick medhåll av Finlands president Sauli Niinistö. Företagen har visat att de kan göra resultat och dela ut dividender – men nu måste de visa att de kan skapa arbetstillfällen. -Konkurrenskraftsavtalet gör att ett företag med 60 arbetstagare kan anställa tre nya personer utan att arbetskraftskostnaderna stiger. Två personer kan företaget anställa tack vare att arbetsgivaravgifterna sjunker och en genom att arbetstiden förlängs, konstaterade Lyly.

Läs mera här: http://www.sak.fi/svenska/kongress/avtalet-ger-ett-foretag-med-60-anstallda-tre-nya-arbetstillfallen-2016-06-06

Kommunal har valt en ny ledning

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

På Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress valdes Tobias Baudin till ny förbundsordförande. Till 1:e vice ordförande omvaldes Per Holmström, till 2:e vice ordförande omvaldes Lenita Granlund. Till 3:e vice ordförande valdes Lisa Bengtsson. NTF gratulerar samtliga i den nya ledningen.

NFS: ”Norden är en given röst i G20”

Skrivet av Katrin Postad i Nyheter

Norden har en stark tradition av aktiv medverkan i internationella organisationer. Därför anser nordens fackliga central- och huvudorganisationer, genom Nordens Fackliga Samorganisation, att de nordiska länderna gemensamt bör söka aktivt samarbete med G20. Nordens Fackliga Samorganisation samlar 9 miljoner fackligt anslutna i Norden.

Läs mer på NFS hemsida

”Norden är en given röst i G20”

 

NTF Seafarers and Fishery section adopts IMOs redefinition of safe manning

Skrivet av sekretariatet Postad i Nyheter

NTFs section for Seafarers´- and Fisheries adopted at its meeting in Oslo on 4th of May 2016 below text to support ITFs proactive action ”IMOs redefinition of safe manning” with the following statement;

Manning should be in daily focus, and the following summary of the regulations as shown below, should be performed;

The ship management should conduct a risk analysis of all current operations, tasks, functions, trade area and security levels to ensure that the ship is at all times manned with qualified, certificated and medically fit seafarers in accordance with national and international requirements. The vessel shall at all times be appropriate manned and all aspects of safe operation on board shall be ensured, to safety and security for everyone on board, the ship and prevent pollution of the marine environment”. The process must be transparent and include union and safety representative.

Read the full press statement here: PressStatementNTFSeafarers4Maj2016

 

etf itf

Adress

Nordiska Transportarbetarefederationen
Barnhusgatan 8, 111 23 Stockholm
Telefon/Phone: +46 8 411 51 14
E-mail: NTF@nordictransport.org

Information om Cookies m.m.