9.4 C
Stockholm
23 oktober 2017

Finland föreslår att konkurrensutsätta persontågen

De båda NTF anslutna finska järnvägsfacken JHL Spårproffsen och Finska Lokmannaförbundet är mycket kritiska till förslaget om öppna upp persontrafiken för konkurrens. Kritik kommer både från Vesa Mauriala JHL Spårproffsen och Tero Palomäki Lokmannaförbundet. Lokmannaförbundet har redan meddelat att...

Trevlig sommar!

NTF sekretariatet önskar en trevlig sommar! Under tiden 3 juli till och med 14 augusti har vi begränsade öppettider. Peter, Katrin och Ritva  

NTF värd för ITF:s arbetsgrupp om automatisering

ITF:s styrelse har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp om digitalisering och automatisering. Arbetsgruppens första möte hålls i Stockholm 27-28 juni med NTF som värd. Arbetsgruppen skall fram till ITF kongressen i oktober 2018 arbeta fram ett förslag på hur ITF...

Ny förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet

På Svenska Transportarbetareförbundets kongress i Örebro valdes idag Tommy Wreeth till ny förbundsordförande. NTF gratulerar och ser framemot ett  fortsatt starkt samarbete.

Nordiska valframgångar på ETF kongressen

Det nordiska valframgångarna fortsatte på ETF:s 5:e ordinarie kongress i Barcelona 24-26 maj. Från Norden valdes Jan Villadsen till förvaltningsutskottet och till styrelsen. Övriga valda till styrelsen blev Lars M Johnsen, Norsk Transport, Valle Karlsson, Seko, Magnus Falk, Svenska...