16 C
Stockholm
22 augusti 2017

NTF värd för ITF:s arbetsgrupp om automatisering

ITF:s styrelse har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp om digitalisering och automatisering. Arbetsgruppens första möte hålls i Stockholm 27-28 juni med NTF som värd. Arbetsgruppen skall fram till ITF kongressen i oktober 2018 arbeta fram ett förslag på hur ITF...

Ny förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet

På Svenska Transportarbetareförbundets kongress i Örebro valdes idag Tommy Wreeth till ny förbundsordförande. NTF gratulerar och ser framemot ett  fortsatt starkt samarbete.

Nordiska valframgångar på ETF kongressen

Det nordiska valframgångarna fortsatte på ETF:s 5:e ordinarie kongress i Barcelona 24-26 maj. Från Norden valdes Jan Villadsen till förvaltningsutskottet och till styrelsen. Övriga valda till styrelsen blev Lars M Johnsen, Norsk Transport, Valle Karlsson, Seko, Magnus Falk, Svenska...

Valframgångar för Norden

Inför ETF:s kongress som öppnar på onsdag har ungdomskommittén och kvinnokommittén haft sina möten. Till ungdomskommittén valdes Ludwig Eriksson från Svenska Transportarbetareförbundet in. Till kvinnokommittén valdes Susanne Gällhagen, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Katri Höök, AKT och Erina Bryn Kjaer från Norska Sjömansförbundet...

New federation created in Denmark

From May 1st NTF affiliates Flight Personnel Union (FPU) and Danish Railway Workers Union has merged in to Danish Aviation and Railway Federation, BLJ. New President for BLJ is Henrik Horup and with Thilde Waast as the vice President.