14 C
Stockholm
21 september 2018

Plattformsekonomi – Digitalisering

Digitaliseringens frammarsch inom transportbranscherna har gått i svindlande fart. Allt fler av våra transportbranscher inom Norden blir direkt påverkade av automatisering och robotisering ute...

NTF Kvinnokonferens

NTF´s Kvinnokonferens samlades för första gången i Stockholm i mars 2013. Vid konferensen beslutades att NTF´s Kvinnokonferens skall samlas årligen för utbyte av information...

Taxigruppen – En studie om branschens villkor

Arbetsgruppen för taxi har hemställt till NTF sekretariatet om en studie av branschens villkor. Sekretariatet kommer fram till och med hösten 2016 att arbeta...

Verksamhetsplan 2014-2017

NTF kongressen antog ett massivt arbetsprogram för 2014-2017 med fokus på klimat, organisering, cabotage, nordiska kollektivavtal, bemanningsdirektivet och falska egenföretagare. Nedan finns en pdf-fil...

Organisering

Organisering är en viktig del av NTFs arbete. Vi tillhandahåller experthjälp i att bygga framgångsrika organiseringsprojekt åt våra medlemsförbund. NTF är också en av parterna...