Godstransporter på väg

pgodsI sektionen för Godstransporter på väg finns chaufförer inom åkeri och budbilsservice. Tyngdpunkten i sektionens fackliga arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser som påverkar medlemmarna. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen, det vill säga kollektivavtals- och konflikträtten.

Arbetsutskottet

Morten HagenNorsk Transportmorten.hagen@
transportarbeider.no
Ordförande
Jørgen Aarestrup Jensen3Fjoergen.aarestrup@3f.dkVice ordförande
Joakim GuttmanSvenska Transportarbetare-förbundetjoakim.guttman@
transport.se
Sekreterare
Harri PasanenAKTHarri.pasanen@akt.fi