Hamnarbete

phamnI sektionen för hamnarbete återfinns hamn- och stuveriarbetarna och administrativ personal. Tyngdpunkten i sektionens fackliga arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser som påverkar medlemmarna. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen, det vill säga kollektivavtals- och konflikträtten.

Arbetsutskottet

Terje SamuelsenNorsk Transportarbeiderforbundterje.samuelsen@transportarbeider.noOrdf.
Per-Olof NorgrenSvenska Transportper-olof.norgren@transport.seV.Ordf.
Karsten Kristensen3Fkarsten.kristensen@3f.dksekr.
Håkan EkströmJHL
Juha AnttilaAKTjuha.anttila@akt.fi