7.5 C
Stockholm
22 april 2018

ITF är en transportarbetarnas världsfederation. Den representerar över 700 fackliga organisationer med över 4, 5 miljoner medlemmar i 150 länder. Det totala antalet anställa är ca 230, varav ca 110 på sekretariatet som är beläget i London. Till organisationen är knutet ett stort antal regionalkontor världen över.

ITF:s ordförande är Paddy Crumlin från Australien och federationens generalsekreterare är Stephen Cotton.

ITF:s viktigaste uppgift är att försvara transportarbetarnas villkor på arbetsmarknaden, värna löntagarnas rätt att bilda fria och oberoende fackföreningar, samt att verka för frihet och demokrati.

ITF är särskilt känt för sin mångåriga kamp mot bekvämlighetssjöfarten. Kampen manifesteras genom en omfattande kampanj, Flag of Convenience, FoC. ITF:s FoC-inspektörer, ca 140, verkar i alla delar av världen. Deras uppgift är att kontrollera att giltiga ITF-avtal finns och tillämpas på fartygen. Där så inte är fallet blockeras fartygen med hjälp av hamnarbetare. I detta arbete har NTF och dess medlemsförbund i alla år varit ytterst verksamma. ITF-inspektörerna utgör ett ständigt hot mot de redare som på usla villkor utnyttjar fattiga arbetare från låglöneländer till ofta farliga och ohälsosamma sjöjobb.

www.itf.org.uk

ITF håller kongress vart fjärde år, senast i augusti 2014 i Sofia, Bulgarien.

Jan Villadsen, 3F, Lars Lindgren, Svenska Transportarbetareförbundet och Arto Sorvali, AKT sitter i ITF:s styrelse. Jan Villadsen samt Lars Lindgren sitter också i Management committee (ITFs Arbetsutskott). Lars Lindgren är också vice ordförande i federationen. Utöver detta har NTF en observatörsplats som innehas av Peter Lövkvist. I styrelsen ingår dessutom respektive sektionsordförande (enligt nedan).

Sektionerna:
Civil Aviation: styrelseledamot, Anneli Nyberg, Parat och Christian Haanes, Norsk Kabinförening på två år vardera.

Fisheries: ordförande Johnny Hansen, Norsk Sjömansförbund

Inland Navigation: ingen representation

Road Transport: Ungdomsrepresentant Roy Einar Nielsen, Norsk Transport

Railway: ordförande Öystein Aslaksen, Norsk Lokomotivmannsförbund

Till Stadstransportkommittén (underkommitté till Järnvägs- och vägtransportsektionen) valdes Asbjörn Wahl, Fagförbundet till ordförande

Tourism: ingen representation

Seafarers: 1:e vice ordförande Tomas Abrahamsson, SEKO
Kvinnorepresentant Lena Dyring, Norsk Sjömannsforbund

Dockers: ingen representation

Womens committee: Susanne Gällhagen, Sv Kommunal

Young workers: Alexandra Lindahl, Sv Transport och Jonny Havik, IE Norge

Fair practices committee: Från Norden ingår Tomas Abrahamsson, SEKO, Simo Zitting, FSU, A Ole Philipsen, Co-Sofart, Terje Samuelsen, Norsk Transport, Lena Dyring, Norsk Sjömmansforbund, Kenny Reinholds, SEKO, Jan Villadsen, 3F, Arto Sorvali, AKT, Roger Hansen, Norsk Transport, Marcel Carlstedt, Svenska Transportarbetareförbundet och Hans Sande, Norsk Sjöoffisersforbund

Den fackliga Europapolitiken har sin huvudsakliga inriktning på den Europeiska Unionen och den politik som är ett resultat av det europeiska samarbetet. NTF och dess olika sektioner bevakar främst de frågor som rör löntagarna och den fackliga rörelsen. NTF utgör här ett viktigt samarbetsforum mellan de nordiska transportfacken. Det är i NTF som den fackliga politiken samordnas och denna politik vidareförs därefter till Europeiska Transportarbetarefederationen, ETF.

Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF, är ett oberoende samarbetsorgan mellan de nordiska transportarbetareförbunden. Vi är således inte formellt knutna till någon annan facklig international. Våra medlemsorganisationer är dock medlemmar av således ETF som ITF.

ETF är transportarbetarnas Europafederation. Federationen har idag ca 225 medlemsorganisationer från 40 europeiska länder med ett totalt medlemsantal på ca 2,5 miljoner. Organisationens medlemförbund kommer från hela Europa, inte bara från länder inom EU. Sekretariatet är beläget i Bryssel.

Ordförande är Lars Lindgren från Svenska Transportarbetareförbundet tillika medlem i NTF´s arbetsutskott och styrelse.

Generalsekreterare är Eduardo Chagas.

ETF:s uppgift är att representera samtliga Europas transportarbetare och bevaka och försvara deras villkor på arbetsmarknaden. ETF är erkänd som Social Partner inom EU:s Sociala Dialog och inom EU:s Regionalkommitte´.

www.itfglobal.org/etf/

ETF håller kongress vart fjärde år

Lars Lindgren, Svenska Transportarbetareförbundet är federationens ordförande. I Management Committee (arbetsutskottet) sitter förutom Lars Lindgren också Jan Villadsen, 3F, vidare i styrelsen sitter Henrik Horup, Dansk jernbaneforbund, Tomas Abrahamsson, SEKO, Arto Sorvali, AKT, Satu Silta, FSU och Roger Hansen, Norsk Transportarbeiderforbund. Utöver detta har NTF en observatörsplats som innehas av Peter Lövkvist.

ETF Womens Committee:

Katri Höök, AKT,

Sissel Karlsen, Norsk Transport

Susanne Gällhagen, Sv Kommunal

Lay Auditors:  

Kirsi Hauge, NSU

Sektionerna: 

Civilaviation: 

Michael Collins, vice ordförande, Unionen

Henrik Berlau,  3F

Kristina Björk, Unionen, Kvinnorepresentant

Dockers:

Terje Samuelsen, Norsk Transport, ordförande

Karsten Kristensen, 3F

Fisheries:

Flemming Smidt, 3F, vice ordförande

Jonny Hansen, NSU

Inland Waterways:

Roadtransport:

Joergen Aarestrup, 3F, vice ordförande

Urban Public Transport Committee (Road and Rail)

Susanne Gällhagen, Sv. Kommunalarbetareförbundet, vice ordförande

Maritime Transport:

Henrik Berlau, 3F

Tomas Abrahamsson, SEKO

Satu Silta, FSU, Kvinnorepresentant

Railway:

Øystein Aslaksen, Norsk Lokmannaforbund