Järnvägstransporter

pjarnI sektionen för järnvägstransporter finns lokförare, konduktörer, biljettförsäljare och spårarbetare. Tyngdpunkten i sektionens fackliga arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser som påverkar medlemmarna. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen, det vill säga kollektivavtals- och konflikträtten.

Arbetsutskottet

Henrik HorupDansk Jernbaneforbundhh@djf.dkOrdf.
Jane Brekkhus SæthreNorsk Jernbaneforbundjane.sethre@njf.noV.Ordf.
Jari KiviharjuFinlands Järnvägsmannaförbundsekr.
P-O FällmanSekoPer-Ola.Fallman@seko.se