Kollektiva persontransporter

ppersonI sektionen för Kollektiva persontransporter finns busschaufförer, taxichaufförer, taxitelefonister och spårvagnsförare. Tyngdpunkten i sektionens fackliga arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser som påverkar medlemmarna. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen, det vill säga kollektivavtals- och konflikträtten.

I sektionen finns även en tillsatt Arbetsgrupp för Taxi.

Arbetsutskottet

Susanne GällhagenSvenska Kommunalsusanne.gallhagen@
kommunal.se
Ordf.
Allan Andersen3Fallan.andersen@3f.dkV ordf.
Dag-Einar Sivertsen Norsk Transport dag-einar.sivertsen@
transportarbeider.no
Sekr.
Juha OllasAKTjuha.ollas@akt.fi
Lennart SköldSvenska Transportarbetareförbundet lennart.skold@transport.se