Kongress

NTF-Kongress-logo-liggande-orig

NTF håller ordinarie kongress vart fjärde år. Extra kongress hålles då minst två förbund från två olika länder, representerande minst tio procent av federationens sammanlagda medlemsantal så begär. Extra kongress hålles vidare om federationens styrelse så beslutar. Styrelsen bestämmer om tid och plats för extra kongress. Extra Kongress äger endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

NTF håller nästa kongress i Aalborg, Danmark 30-31 maj 2018

file_acrobatProtokoll NTF 15e kongress 2014