Nordiska Transportarbetarefederationen – NTF

Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF, är ett oberoende samarbetsorgan mellan 47 transportfackliga organisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Medlemsförbunden organiserar ca 400 000 transportarbetare. Federationen bildades 1908. Organisationens medlemsförbund är verksamma inom hela transportsektorn, t.ex. kollektivtrafik, godstransporter på väg, bensinstationer, spedition och lager, tidningsbud, oljeriggar, sjöfart, hamnar, järnväg och civilflyg.

NTF har bildats för att förena de fackliga krafterna inom de nordiska transportnäringarna. Genom att samverka kan vi på ett effektivare sätt göra vår stämma bättre hörd gentemot övriga internationaler såsom Europeiska Transportarbetarefederationen, ETF, och Internationella Transportarbetarefederationen, ITF.

Organisationen skall arbeta målinriktat. Avsikten är att med gemensamma krafter bekämpa alla former av social dumping, ekonomisk brottslighet, och attacker mot kollektivavtal och arbetsrätt. Samtidigt skall vi genom gemensamma beslut och aktiviteter befrämja och stödja den fackliga solidariteten över de nordiska gränserna och särskilt hjälpa varandra vid konflikter. Vi vill också arbeta för ökad jämlikhet, social utjämning, internationell solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män.