Organisation

Federationens högsta organ är kongressen som sammanträder vart fjärde år. Mellan kongresserna leder styrelsen, som består av tretton personer, arbetet. Styrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott på fyra personer. Federationen är indelat i följande sju sektioner:

Det dagliga arbetet leds under styrelsen av ett sekretariat som är har sitt säte i Stockholm.