NTF:s gemensamma Hamn- och Sjösektionsmöte tar ställning mot förändringsförslagen i NIS lagen

0
431

1988 inrättade Norge ett Norskt Internationellt Skeppsregister (NIS) och hela fartygsflottan i fjärrfart registrerades i stort sett över en natt i NIS. Påföljden av det blev att i princip allt norskt manskap förlorade sina arbetsplatser.  Året efter, 1989, införde Danmark ett motsvarande skeppsregister, DIS, även det enbart riktat till fartyg i fjärrfart. År 2000 öppnade Danmark även upp för att en del fartyg i färjetrafiken kunde omfattas av DIS, om än till viss del reglerat med vissa förutsättningar som inte öppnade upp för en total avreglering och spridning till andra länders färjetrafik. Idag finns det kanske en handfull danskt och norskt manskap i DIS och NIS. Danskt och norskt befäl i nämnda skeppsregister krymper i antal allt fortare och det ser inte heller ut att bli bättre vare sig för befäl eller manskap på sikt.

Läs hela uttalandet här: NISUttalandeNTFHamnSjöNorskRegering

LEAVE A REPLY