9.6 C
Stockholm
16 oktober 2019

Senaste

A strong Nordic voice needed in the TRAN Committee

The Nordic Transport Workers’ Federation NTF and Nordic Logistics Association have jointly issued a call for Nordic MEPs in the new Parliament to recognise the importance of the transport industry in the work of the new European Parliament. We...

Join us at the ETF Fair Transport demonstration

Schedule according the ETF: Brussels demonstration on 27 March 2019 Meeting from 12:00 in front of the ETUC building (Boulevard Roi Albert II no. 5) The demonstration will set off around 1 pm. Around 3 pm arriving at Rond-point Robert...

Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.