Nordiska Transportarbetarefederationen

Nordiska Transportarbetarefederationen NTF grundades redan 1908 med målet att förena de fackliga organisationerna för nordisk transport. Idag är NTF är en sammanslutning av 40 olika fackförbund för transportarbetare i Finland, Norge, Sverige, Island och Danmark med Färöarna. Sammanlagt representerar vi 340 000 medlemmar – transportarbetare i sju olika yrkeskategorier.

Genom att samverka över landsgränser kan vi på ett effektivt sätt dela erfarenheter och påverka i frågor som berör alla medlemmar. NTF fungerar nätverkande och problemlösande, men stöttar också fackförbunden genom att dela information om aktuella trender och utmaningar, samt politiska beslut som påverkar transportbranschen i hela Norden. NTF har också goda kontakter med andra branschorganisationer, såsom ETF och ITF, med syftet att stärka och samordna nordiska positioner på europeisk och internationell nivå.

Vikten av en stark nordisk gemenskap

De nordiska länderna har många små och stora företag som handlar med hela världen. Mellan de nordiska länderna finns det starka band och vi delar en lång och rik historia. Vi har starka traditioner när det kommer till samarbete och demokrati. I Norden har vi en unik och världskänd välfärdsmodell som är ett resultat av hårt arbetande fackföreningar i samarbete med arbetsgivare och politiker.

Trots att vi är små var och en för sig, har de nordiska länderna tillsammans skapat en stark röst i både Europa och resten av världen. Finland, Danmark, Norge, Sverige, Island och Färöarna har skapat en unik modell för samarbete över landsgränser – den nordiska modellen.

Denna typ av samarbete vill NTF främja och ser det som ett viktigt uppdrag att fortsätta försvara den nordiska modellen och sprida den här typen av gränsöverskridande samarbete till resten av världen.

NTF Guidelines for the future

Platform work in the Nordic countries

www.nordictransport.org/en/platformworkers

ITF news

Loading RSS Feed