5.9 C
Stockholm
23 februari 2020

Senaste

The NTF supports Finnish Post and Logistical Workers’ Union PAU

The NTF supports Finnish Post and Logistical Workers’ Union PAU The Finnish Post and Logistical Workers’ Union PAU representing over 10 000 members working in post and logistical sector in Finland started strike actions on the 11th of November 2019...

A strong Nordic voice needed in the TRAN Committee

The Nordic Transport Workers’ Federation NTF and Nordic Logistics Association have jointly issued a call for Nordic MEPs in the new Parliament to recognise the importance of the transport industry in the work of the new European Parliament. We...

Välkommen till NTF

På hemsidan finner du information om federationens organisation, verksamhet, mötesverksamhet, information och nyheter, samt länkar till medlemsförbund och andra viktiga organisationer.

NTFs hemsida är tänkt att främja nätverksbyggandet mellan de fackligt aktiva inom den nordiska transportbranschen. Avsikten är vidare att ge utomstående möjlighet till djupare insikt i NTF:s verksamhet och de frågor som engagerar de transportfackliga organisationerna i Norden.