21.3 C
Stockholm
23 juli 2019

Risk för att EU:s standarisering av tjänster begränsar fackets roll

Nu ska gemensamma EU-standarder få fart på handeln med tjänster över gränserna. Bara det inte blir ett sätt att smygvägen införa EU-regler som strider mot medlemsstaternas arbetsrätt och kollektivavtal, framhåller de fackliga organisationerna och den svenska regeringen, som delar...

Vissa TTIP-texter offentliggjorda

Svenska fackliga Brysselkontoret skriver att åtta av EU:s förslag till avtalstexter i TTIP-förhandlingarna med USA är nu tillgängliga för allmänheten. De nyligen släppta dokumenten är EU:s förslag i förhandlingarna och handlar bland annat om konkurrens, matsäkerhet, djurhälsa, tullfrågor, tekniska...

Seminarium om mäns våld mot kvinnor i transportbranschen

NTF deltog på Womens advocate seminar där bland annat ITFs Jodi Evans berättar om hur ITF arbetar med att utveckla ett program som fokuserar på mäns våld mot kvinnor inom transportbranschen. Hur kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, att det...

AKTs kongress är slut och den nya ledningen är vald

AKT avslutade idag sin tre dagar långa kongress i Helsingfors. Marko Piirainen valdes enhälligt till ordförande för AKT. Till 1:e respektive 2:e vice ordförande valdes Arto Sorvali och Harri Pasanen. Kongressen beslutade också om att tillåta organisationsmedlemsskap. Detta kommer...

EFS har fått ny ledning

Bernadette Ségol blev första kvinnliga General Sekreterare för Europafacken då hon nu efterträder John Monks. Bernadette Ségol arbetade tidigare på UNI-europa. Vidare valdes spanjoren Ignacio Fernandez Toxo till ny ordförande för EFS. Han efterträder avgående Wanja Lundby-Wedin.