7.3 C
Stockholm
23 februari 2020

Skifte i NTFs styrelse

Lenita Granlund, Svenska Kommunalarbetareförbundet, ersätter Lasse Thörn i NTFs styrelse. Lenita Granlund är andre vice ordförande i Svenska Kommunalarbetareförbundet. Vi hälsar Lenita välkommen till NTFs styrelsen. Vi vill också passa på att tacka Lasse Thörn för hans tid i styrelsen och...

Arbetsgrupp för Taxi

Vid senaste arbetsutskottssammanträdet i sektionen för kollektiva persontransporter beslutades att en arbetsgrupp för taxi skall tillsättas. Detta var också en fråga som diskuterades på senaste kongressen i Bergen. Sekretariatet har skickat ut en skrivelse till berörda medlemsförbund som ombeds utse representater till arbetsgruppen. De...

Juhani Salmela går i pension

Juhani Salmela, AKT, går i pension sista januari. Juhani har arbetat 23 år i AKT, som organisationsansvarig, ombudsman och de sista nio åren som 1:e vice ordförande. Dessutom har Juhani varit aktiv i NTF som ordförande för sektionen godstransporter...

Medlemsavgifter för 2010

Sekretariatet påminner om att underlag för medlemsavgifterna är utskickade och att medlemsavgifterna ska vara sekretariatet tillhanda senast 1 mars 2011. Avgiften gäller föregående verksamhetsår.

Nu kommer sociala dialogen till hamnarna

ETFs hamnsektion har nu meddelat att arbetsgivarorganisationerna ESPO och Feport har löst sina interna problem och kommit överens gällande sociala dialogen. Därför uppmanar nu ETFs hamnsektion sina medlemsförbund att nominera delegater till arbetstagardelegationen. Nomineringarna skall vara ETF sekretariatet tillhanda senast 25...