3.1 C
Stockholm
6 maj 2021

Utbildning i hantering av nya hemsidan

Sekretariatet kommer att hålla utbildning i hantering av vår nya hemsida 4 maj i Stockholm. Utbildningen vänder sig först och främst till ordförande och sekreterare i sektionerna. Utbildningen kommer att hållas av Alba grafisk form. Anmälan kan göras på...

Skifte i NTFs styrelse

Lenita Granlund, Svenska Kommunalarbetareförbundet, ersätter Lasse Thörn i NTFs styrelse. Lenita Granlund är andre vice ordförande i Svenska Kommunalarbetareförbundet. Vi hälsar Lenita välkommen till NTFs styrelsen. Vi vill också passa på att tacka Lasse Thörn för hans tid i styrelsen och...

Arbetsgrupp för Taxi

Vid senaste arbetsutskottssammanträdet i sektionen för kollektiva persontransporter beslutades att en arbetsgrupp för taxi skall tillsättas. Detta var också en fråga som diskuterades på senaste kongressen i Bergen. Sekretariatet har skickat ut en skrivelse till berörda medlemsförbund som ombeds utse representater till arbetsgruppen. De...

Juhani Salmela går i pension

Juhani Salmela, AKT, går i pension sista januari. Juhani har arbetat 23 år i AKT, som organisationsansvarig, ombudsman och de sista nio åren som 1:e vice ordförande. Dessutom har Juhani varit aktiv i NTF som ordförande för sektionen godstransporter...

Medlemsavgifter för 2010

Sekretariatet påminner om att underlag för medlemsavgifterna är utskickade och att medlemsavgifterna ska vara sekretariatet tillhanda senast 1 mars 2011. Avgiften gäller föregående verksamhetsår.