15.9 C
Stockholm
27 september 2021

Plattformsekonomi – Digitalisering

Digitaliseringens frammarsch inom transportbranscherna har gått i svindlande fart. Allt fler av våra transportbranscher inom Norden blir direkt påverkade av automatisering och robotisering ute...

NTF Kvinnokonferens

NTF´s Kvinnokonferens samlades för första gången i Stockholm i mars 2013. Vid konferensen beslutades att NTF´s Kvinnokonferens skall samlas årligen för utbyte av information...

Taxigruppen – En studie om branschens villkor

Arbetsgruppen för taxi har hemställt till NTF sekretariatet om en studie av branschens villkor. Sekretariatet kommer fram till och med hösten 2016 att arbeta...

Organisering

Organisering är en viktig del av NTFs arbete. Vi tillhandahåller experthjälp i att bygga framgångsrika organiseringsprojekt åt våra medlemsförbund. NTF är också en av parterna...

Europeiska företagsråd, EWC

NTF arbetar tillsammans med sektionen för Spedition & Lager med EWC frågor. Tillsammans hålls en årlig erfarenhetskonferens. NTF erbjuder också samordnings- och experthjälp i...