17.3 C
Stockholm
3 augusti 2021

Europeiska företagsråd, EWC

NTF arbetar tillsammans med sektionen för Spedition & Lager med EWC frågor. Tillsammans hålls en årlig erfarenhetskonferens. NTF erbjuder också samordnings- och experthjälp i...

Taxigruppen – En studie om branschens villkor

Arbetsgruppen för taxi har hemställt till NTF sekretariatet om en studie av branschens villkor. Sekretariatet kommer fram till och med hösten 2016 att arbeta...

Plattformsekonomi – Digitalisering

Digitaliseringens frammarsch inom transportbranscherna har gått i svindlande fart. Allt fler av våra transportbranscher inom Norden blir direkt påverkade av automatisering och robotisering ute...

Organisering

Organisering är en viktig del av NTFs arbete. Vi tillhandahåller experthjälp i att bygga framgångsrika organiseringsprojekt åt våra medlemsförbund. NTF är också en av parterna...

NTF Kvinnokonferens

NTF´s Kvinnokonferens samlades för första gången i Stockholm i mars 2013. Vid konferensen beslutades att NTF´s Kvinnokonferens skall samlas årligen för utbyte av information...