17.3 C
Stockholm
3 augusti 2021

Plattformsekonomi – Digitalisering

Digitaliseringens frammarsch inom transportbranscherna har gått i svindlande fart. Allt fler av våra transportbranscher inom Norden blir direkt påverkade av automatisering och robotisering ute...

Kampen mot sosial dumping

Nordisk Transportarbeiderføderasjon har satt kampen mot sosial dumping øverst på sin dagsorden. Foran føderasjonens 100 års jubileum som ble feiret i Helsingfors den 12....

Verksamhetsplan 2010-2013

För NTF står arbetet mot social dumping, värna den nordiska Kollektivavtalsmodellen, konflikträtten och nätverksbyggande i de baltiska länderna högst på dagordningen. Detta arbete har bland...

Företagsnätverk i Norden

NTF arbetar med att bygga upp samarbete mellan fackligt aktiva i stora logistikföretag. Syftet med detta är att anställda inom samma koncern i de olika Nordiska...

Taxigruppen – En studie om branschens villkor

Arbetsgruppen för taxi har hemställt till NTF sekretariatet om en studie av branschens villkor. Sekretariatet kommer fram till och med hösten 2016 att arbeta...