17.5 C
Stockholm
15 juli 2020

Baltic Organizing Academy, BOA

NTF bredriver sedan 2012 ett organiseringsprojekt i Estland tillsammans med IN och NU hrct. Syftet med projektet är att stärka fackförbunden i Estland och...

Baltikum och Polen

De baltiska länderna och Polen är idag medlemmar av den Europeiska Unionen. Marschen från sovjetiska lydstater till att blivit en del av den europeiska gemenskapen...

Plattformsekonomi – Digitalisering

Digitaliseringens frammarsch inom transportbranscherna har gått i svindlande fart. Allt fler av våra transportbranscher inom Norden blir direkt påverkade av automatisering och robotisering ute...

NTF Kvinnokonferens

NTF´s Kvinnokonferens samlades för första gången i Stockholm i mars 2013. Vid konferensen beslutades att NTF´s Kvinnokonferens skall samlas årligen för utbyte av information...

Europeiska företagsråd, EWC

NTF arbetar tillsammans med sektionen för Spedition & Lager med EWC frågor. Tillsammans hålls en årlig erfarenhetskonferens. NTF erbjuder också samordnings- och experthjälp i...