-0.1 C
Stockholm
28 februari 2020

Europeiska företagsråd, EWC

NTF arbetar tillsammans med sektionen för Spedition & Lager med EWC frågor. Tillsammans hålls en årlig erfarenhetskonferens. NTF erbjuder också samordnings- och experthjälp i...

Plattformsekonomi – Digitalisering

Digitaliseringens frammarsch inom transportbranscherna har gått i svindlande fart. Allt fler av våra transportbranscher inom Norden blir direkt påverkade av automatisering och robotisering ute...

Företagsnätverk i Norden

NTF arbetar med att bygga upp samarbete mellan fackligt aktiva i stora logistikföretag. Syftet med detta är att anställda inom samma koncern i de olika Nordiska...

NTF Kvinnokonferens

NTF´s Kvinnokonferens samlades för första gången i Stockholm i mars 2013. Vid konferensen beslutades att NTF´s Kvinnokonferens skall samlas årligen för utbyte av information...

Verksamhetsplan 2010-2013

För NTF står arbetet mot social dumping, värna den nordiska Kollektivavtalsmodellen, konflikträtten och nätverksbyggande i de baltiska länderna högst på dagordningen. Detta arbete har bland...