Pohjoismainen Kuljetustyöntekijäinfederaatio NTF

NTF perustettiin jo vuonna 1908 tavoitteena yhdistää pohjoismaiset kuljetusalan ammattiliitot. Nykyään NTF on Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Islannissa ja Tanskassa sekä Färsaarilla toimiva 40 eri kuljetusalan ammattiliiton järjestö. Edustamme yhteensä 340 000 seitsemään eri kuljetusalan ammattiryhmään kuuluvaa jäsentä.

Kansalliset rajat ylittävällä yhteistyöllä voimme tehokkaasti jakaa kokemuksia ja vaikuttaa kysymyksiin, jotka koskettavat kaikkia jäseniämme. NTF harjoittaa verkostoitumista ja ongelmanratkaisua, mutta tukee myös ammattiliittoja jakamalla tietoa ajankohtaisista trendeistä ja haasteista sekä koko Pohjolan liikennealaa koskevista poliittisista päätöksistä. NTF:llä on myös hyvät yhteydet muihin toimialajärjestöihin, kuten ETF:ään ja ITF:ään, ja järjestön tavoitteena onkin vahvistaa ja koordinoida pohjoismaisia kantoja niin Euroopan tasolla kuin muualla maailmassa.

Vahvan pohjoismaisen yhteisön merkitys

Pohjoismaissa on paljon pieniä ja suuria yrityksiä, jotka käyvät kauppaa maailmanlaajuisesti. Pohjoismaiden välillä on vahva side ja jaammekin pitkän ja rikkaan yhteisen historian. Mitä tulee yhteistyöhön ja demokratiaan, meillä on vahvat perinteet sillä saralla. Pohjoismaissa meillä on ainutlaatuinen ja maailmankuulu hyvinvointimalli, joka on ammattiliittojen, työnantajien ja poliitikkojen ahkeran yhteistyön tulosta.

Vaikka olemmekin pieniä, olemme luoneet vahvan oman ääneen niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti ja Tanska sekä Färsaaret ovat luoneet ainutlaatuisen mallin maiden rajat ylittävälle yhteistyölle, niin sanotun pohjoismaisen mallin.

NTF haluaa edistää tällaista yhteistyötä ja pitääkin tärkeänä tehtävänään jatkaa pohjoismaisen mallin puolustamista ja tämäntyyppisen, rajoja ylittävän yhteistyön levittämistä myös muualle maailmaan.

NTF Guidelines for the future

Platform work in the Nordic countries

www.nordictransport.org/en/platformworkers

ITF news

Loading RSS Feed