Godstransporter på väg

pgodsI sektionen för Godstransporter på väg finns chaufförer inom åkeri och budbilsservice. Tyngdpunkten i sektionens fackliga arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser som påverkar medlemmarna. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen, det vill säga kollektivavtals- och konflikträtten.

Arbetsutskottet

Flemming Overgaard3FOrdförande
Joakim GuttmanSvenska TransportarbetareförbundetVice ordförande
Ole-Einar AdamsrødFellesforbundetSekreterare
Juha OllasAKT