Hamnarbete

phamnI sektionen för hamnarbete återfinns hamn- och stuveriarbetarna och administrativ personal. Tyngdpunkten i sektionens fackliga arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser som påverkar medlemmarna. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen, det vill säga kollektivavtals- och konflikträtten.

Arbetsutskottet

Terje SamuelsenFellesforbundetOrdf.
Per-Olof NorgrenSvenska TransportarbetareförbundetV.Ordf.
Karsten Kristensen3Fsekr.
Juha AnttilaAKT