Information om cookies m.m.

Cookies

Den 25 juli 2003 infördes en ny lag om elektronisk kommunikation. En del i denna lag hanterar användningen av så kallade cookies på hemsidan. Lagen föreskriver att en hemsida måste tala om att de använder cookies och hur denna används. På NTFs webbplats används cookies som lagras på din egen dator. Cookien innehåller information om ditt senaste besök m.m.
Om du inte vill att din dator ska spara cookies kan du välja att stänga av dessa med hjälp av säkerhetsinställningarna på din dator. Detta kan dock innebära att funktionen på webbplatsen försämras något.

Läs mer information om cookies

Personuppgiftslagen – PUL

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (SFS 1998:204) i kraft. Lagen bygger på ett EG-direktiv och ska hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter.
Alla personuppgifter som samlas in i våra formulär hanteras i enlighet med personuppgiftslagen.

Läs mer om Personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.

“Spamlagen”

Från och med den 1 april 2004 är det förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd, enligt den s.k. “spamlagen”. Liknande regler gäller inom hela EU och ändringen i den svenska marknadsföringslagen beror på ett EU-direktiv om integritet och elektronisk kommunikation.
Huvudregeln är att det är förbjudet att skicka e-postreklam till konsumenter och enskilda firmor. Företag får bara skicka e-postreklam om mottagaren i förväg har tackat ja till att få reklam från företaget.

Läs mer om ‘spam-lagen’ på Konsumentverkets webbplats >>

Upphovsrätt

Allt material på denna websajt, är skyddat av Svensk och internationell upphovsrättslag (det som populärt kallas copyright) och tillhör NTF.