Järnvägstransporter

pjarnI sektionen för järnvägstransporter finns lokförare, konduktörer, biljettförsäljare och spårarbetare. Tyngdpunkten i sektionens fackliga arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser som påverkar medlemmarna. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen, det vill säga kollektivavtals- och konflikträtten.

Arbetsutskottet

Tero Palomäki Rautatiealan Unioni RAU ry, FinlandOrdf.
Jane Brekkhus SæthreNorsk JernbaneforbundV.Ordf.
Claus Møller FredriksenDansk Jernbaneforbund