Kongress

NTF-Kongress-logo-liggande-orig
Kongressen är NTF:s högst beslutsfattande organ. Vart femte år bjuder vi in våra medlemsförbund att ansluta sig till oss och stå enade och tillsammans bidra till att forma transportarbetarnas framtid.

För de 350 000 transportarbetare i NTF-familjen har de valda företrädarna möjlighet att utöva sin demokratiska rätt att välja ledare, framföra förslag och uppdatera våra regelverk för att återspegla det föränderliga yrkeslivet vi lever och arbetar i.

2018 hölls kongressen i Ålborg, Danmark och våra medlemsförbund samlades för att diskutera de utmaningar och möjligheter som transportarbetare i Norden står inför.

Kongressen kom år 2018 att bli en plattform för NTF-familjen för att ta NTF-visionen framåt och hjälpa transportarbetare att bygga kraft under parollen, ”Den nordiska modellen i global värld”. 

Congress is the NTF’s core decision-making event. Every four years, we invite our affiliates to join us and stand together in one place to collectively contribute to shaping the future of Nordic transport workers. On behalf of the 400 000 transport workers in the NTF family, affiliate representatives have the opportunity to exercise their democratic right to elect leaders, bring forward motions, and update our constitution to reflect the changing world we live and work in.

2018, on 30th – 31st May, our affiliates came together in Aalborg, Denmark to celebrate the great work of the past inter-Congress period and discuss the challenges and opportunities faced by transport workers all around the Nordics.

In 2018, Congress launched platform for the NTF family to take the NTF vision forward and help transport workers to build power under the slogan “The Nordic model in a Global world”.