Nordiska Transportarbetarefederationen – NTF

Den Nordiska Transportarbetarefederationen (NTF) är en sammanslutning av 41 fackförbund för transportarbetare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den grundades 1908. De anslutna fackförbunden organiserar 350 000 transportarbetare, i sju yrkessektioner; Kollektiva persontransporter, Godstransporter på väg, Järnvägstransporter, Hamnarbete, Civilflyg, Spedition och lager, Sjöfart och fiskeri.

NTF har bildats för att förena de fackliga organisationerna inom de nordiska transportnäringarna. Genom att samverka kan vi på ett effektivare sätt synliggöra de nordiska frågorna och påverka gemensamma europeiska frågor i Europeiska Transportarbetarefederationen, ETF, relevanta EU institutioner och världsomspännande frågor i Internationella Transportarbetarefederationen, ITF.

Organisationen jobbar målinriktat. Avsikten är att med gemensamma insatser motverka alla former av social dumping, ekonomisk brottslighet, och försämringar av kollektivavtal och arbetsrätt. Genom gemensamma beslut och aktiviteter främja och stödja fackliga solidaritet i Norden och bistå varandra vid konflikter. Vi arbetar även för ökad jämlikhet, social utjämning, internationell solidaritet och jämställdhet mellan könen.