Organisation

Federationens högsta organ är kongressen som sammanträder vart femte år. Mellan kongresserna leder styrelsen, som består av tretton personer, arbetet. Styrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott på fyra personer. Federationen är indelat i följande sju sektioner:

Det dagliga arbetet sköts av sekretariatet med säte i Stockholm.