Stadgar

NTF stadgar antagna vid kongressen 2018.

NTF_Stadgar_2018_SWE 

NTF_2018_Stadgar_FIN 

NTF_Stadgar_2018_SWEIS