Verksamhetsplan (Work Program) 2018-2023

Från förordet:

” Tillsammans har Finland, Danmark, Norge, Sverige, Island och Färöarna skapat en unik nordisk modell.

Men den nordiska modellen är satt under starkt tryck i en globaliserad värld. Behovet av den nordiska modellen i en global värld är dock större än någonsin tidigare.

Därför är temat på NTFs kongress och arbetsprogram för de kommande åren “Den nordiska modellen i en global värld. ”

Tillsammans kan vi försvara och utöka den nordiska modellen i Norden – och tillsammans kan vi sprida den nordiska modellen där det är möjligt i Europa och resten av världen.”

Fra forord:

” Sammen har Finland, Danmark, Norge, Sverige, Island og Færøerne skabt en unik nordisk model.

Men den nordiske model er under pres i en globaliseret verden. Omvendt er der mere brug for den nordiske model i en global verden end nogensinde før.

Derfor er temaet for NTF’s kongres og arbejdsprogram for de kommende år ”Den Nordiske model i en global verden.

For sammen kan vi forsvare og udbygge den nordiske model i Norden – og sammen kan vi udbrede den nordiske model, hvor det er muligt, i Europa og resten af verden.”

From preface: 

” Together, Finland, Denmark, Norway, Sweden, Iceland and the Faroe Islands have created a unique Nordic model.

However, the Nordic model is under pressure in the globalised world. Conversely, the globalised world now needs the Nordic model more than ever before.

That is why the theme of the NTF congress and working programme for the coming years is ‘The Nordic model in a globalised world’.

Because together we can defend and develop the Nordic model in the Nordic region – and together we can spread the Nordic model to other countries in Europe and the rest of the world, wherever possible. ”

Swedish: http://www.e-pages.dk/3f/2077/

English:  http://www.e-pages.dk/3f/2076/

Danish: http://www.e-pages.dk/3f/2071/