Plattformsarbete i Norden

Antalet hemleveranser och arbete som förmedlas via olika appar har ökat exponentiellt under de senaste åren, och den globala coronapandemin accelererade utveckling ytterligare. En växande grupp människor får sina arbetsuppgifter förmedlade via en app. Dessa plattformsarbetare saknar en fast arbetsplats och jobbar ofta ensamma i korta anställningar. Dessutom anser många plattformsföretag sig inte vara arbetsgivare och tvingar till exempel matbud att jobba som egenanställda. Det är en utmaning att inkludera plattformsarbetare i den nordiska modellen där arbetsmarknadens parter och gemensamt förhandlade kollektivavtal har en viktig roll i reglering av arbetsvillkor.

För att förstå plattformsarbete och dess utmaningar bättre, ville vi göra en utredning om det rådande rättsläget i Norden. Dessutom ville vi samla in och lära mera om de olika strategier våra medlemsorganisationer har kring plattformsarbete.

  • Vem är arbetsgivare respektive arbetstagare i plattformsföretag som förmedlar traditionellt arbete inom transportsektorn?
  • Vilka är de största utmaningarna för att organisera plattformsarbetare.
  • Vilka tillvägagångssätt har varit framgångsrika för att organisera plattformsarbetare i Norden?

Plattformsarbetets roll i den nordiska modellen – så kan plattformsarbetarna omfattas av kollektivavtal

Corona-pandemin har lett till att e-handel och hemleveranser blivit populärare än någonsin. Därför ökar även antalet personer som “gigarbetar” i transportsektorn. Utvecklingen pekar åt samma håll i alla de nordiska länderna. Nordiska fackförbund arbetar därför aktivt för att transportarbetare som arbetar för plattformsföretag ska omfattas av kollektivavtal. Hittills har några banbrytande segrar nåtts – de första kollektivavtalen för matleveranser undertecknades i Norge, Sverige och Danmark under 2019 och 2020.

För att fördjupa kunskapen om hur plattformsarbetare kan omfattas av den nordiska kollektivavtalsmodellen bjöd Nordiska Transportarbetarefederationen NTF in fackliga ledare, representanter och medlemmar att delta i en halvdagskonferens i Stockholm. 

Konferensen var uppdelad i två och den första timmen kunde följas på Facebook Live (https://fb.watch/9nk33oU0S7/). 

Medverkande:
Anders Teglund, författare av Cykelbudet som skildrar livet som cykelbud för Foodora
Olli Koski, senior manager, public policy, WOLT
Cecilia Westerlund, utredare, Nordiska Transportarbetarefederationen NTF
Tommy Wreeth, ordförande, Transportarbetareförbundet

Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé