Sjöfart och fiskeri

psjoI sektionen för Sjöfart och fiskeri återfinns sjökaptener, chefsmaskinister, matroser och yrkesfiskare. Tyngdpunkten i sektionens fackliga arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser som påverkar medlemmarna. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen, det vill säga kollektivavtals- och konflikträtten.

Arbetsutskottet

Kenny ReinholdSeko sjöfolkOrdf.
Simo Zitting/
Kenneth Bondas
Finlands Sjömans-UnionVice Ordf.
Karsten Kristensen3Fsekr.
Jahn Cato BakkenNorsk Sjømannsforbund
Anders HanssonNorsk Sjöofficersförbund
Line HeimstadNSF
Hege Merethe BengtssonNorsk Maskinistforbund