Spedition och lager

plagerI sektionen för spedition och lager återfinns yrkesgrupper inom tjänstemannakollektivet så väl som arbetarkollektivet. Tyngdpunkten i sektionens fackliga arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser som påverkar medlemmarna. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen, det vill säga kollektivavtals- och konflikträtten.

Arbetsutskottet
John Bondebjerg3FOrdf.
Magnus LarssonSvenska Transportarbetareförbundetv.Ordf.
Bjørn MietinenHK Norgesekr.
Jarkko ArpulaAKT
Bjørn-Anders JonassenFellesforbundet
Freya EliasenHK Privat, Danmark