Valda representanter

Valda representanter och revisorer

Federationens högsta organ är kongressen som sammanträder var femte år. Kongressen behandlar bland annat verksamhetsberättelser och årsredovisningar, inlämnade motioner och fattar beslut om medlemsavgifter. Kongressen väljer federationens ordförande, vice ordförande samt 11 ledamöter till styrelsen.

Mellan kongressens sammankomster är styrelsen federationens högsta beslutande organ. Styrelsen utser ett arbetsutskott som består av fyra styrelseledamöter från olika länder.

De sju sektionerna är en viktig del av federationens verksamhet. Sektionerna ansvarar för den verksamhet som rör deras egen bransch. I samband med varje kongress väljer respektive sektion sitt arbetsutskott.

Jan Villadsen, 3F, Danmark (ordförande)

Kenneth Bondas, FSU, Finland (viceordförande)

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norge

Tommy Wreeth, Transportarbetareförbundet, Sverige

Jan Villadsen, 3F, Danmark (ordförande)

Kenneth Bondas, FSU, Finland (viceordförande)

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norge

Tommy Wreeth, Transportarbetareförbundet, Sverige

Keld Bækkelund-Hansen, Dansk Metal, Danmark

Jahn Cato Bakken, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Gitte Geertsen, HK Privat, Danmark

Martin Johansson, Unionen, Sverige

Sigrun Jonsdottir, FFI, Island

Ismo Kokko, AKT, Finland

Astrid König Kommunal, Sverige

Johan Lindholm, Seko, Sverige

Tero Palomäki, RAU, Finland

Karin Peterson, Transportarbetareförbundet, Sverige

Lars Randerz, Kommunal, Sverige 

Johanna Tuomaala, AKT, Finland (ordförande)

Henrik Bay-Clausen, 3F, Danmark (viceordförande)

Jonas Eriksson, Unionen, Sverige

Sigríður Harðardóttir, FFI, Island

Elisabeth Sundset, HK, Norge 

Flemming Overgaard, 3F, Danmark (ordförande)

Joakim Guttman, Transportarbetareförbundet, Sverige (vice ordförande)

Ole Einar Adamsrød, Fellesforbundet, Norge (sekreterare)

Juha Ollas, AKT, Finland

Ole Einar Adamsrød, Fellesforbundet, Norge

Frank Boye, 3F, Danmark

Bert Johansson, Transportarbetareförbundet, Sverige

Vesa Lackman, AKT, Finland

Karsten Kristensen, 3F, Danmark (ordförande)

Anders Gustafsson, Transportarbetareförbundet, Sverige

Juha Anttila, AKT, Finland

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norge

Thomas Gorin Weijmer, Seko, Sverige (ordförande)

Ebbe Drögemüller, Dansk Jernbaneforbund, Danmark (viceordförande)

Claus Møller Fredriksen, Dansk Jernbaneforbund, Danmark

Line Steinseth, NLF, Norge

Susanne Gällhagen, Kommunal, Sverige (ordförande)

Dag-Einar Sivertsen, Fellesforbundet, Norge (viceordförande)

Mats Andersson, Transportarbetareförbundet, Sverige (sekreterare)

Jørn Hedengran, 3F, Danmark

Juha Ollas, AKT, Finland

Anna Erixon, Transportarbetareförbundet, Sverige

Peter Hansen, Fellesforbundet, Norge

Jens Laursen, 3F, Danmark

Juha Ollas AKT, Finland

Magnus Larsson, Transportarbetareförbundet, Sverige (ordförande)

Jari Gudjoi, AKT, Finland

Julia Baek Krogh, HK Privat, Danmark

Bjørn-Anders Jonassen, Fellesforbundet, Norge

Kenny Reinhold, Seko sjöfolk, Sverige (ordförande)

Kenneth Bondas, Finlands Sjömans-Union, Finland (viceordförande)

Karsten Kristensen, 3F, Danmark (sekreterare)

Jahn Cato Bakken, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Hege Merethe Bengtsson, Norsk Maskinistforbund, Norge

Hans Sande, Norsk Sjøofficersforbund, Norge

Line Heimstad, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Susanne Gällhagen, Kommunal, Sverige

Freya Eliasen, HK Privat, Danmark

Jessica Fenn Samuelsen, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Line Heimstad, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Katri Höök, AKT, Finland

Johanna Tuomaala, AKT, Finland