Valda representanter

Valda representanter och revisorer

Federationens högsta organ är kongressen som sammanträder var femte år. Kongressen behandlar bland annat verksamhetsberättelser och årsredovisningar, inlämnade motioner och fattar beslut om medlemsavgifter. Kongressen väljer federationens ordförande, vice ordförande samt 11 ledamöter till styrelsen.

Mellan kongressens sammankomster är styrelsen federationens högsta beslutande organ. Styrelsen utser ett arbetsutskott som består av fyra styrelseledamöter från olika länder.

De sju sektionerna är en viktig del av federationens verksamhet. Sektionerna ansvarar för den verksamhet som rör deras egen bransch. I samband med varje kongress väljer respektive sektion sitt arbetsutskott.

Jan Villadsen, 3F, Danmark (ordförande)

Kenneth Bondas, FSU, Finland (viceordförande)

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norge

Tommy Wreeth, Transportarbetareförbundet, Sverige

Jan Villadsen, 3F, Danmark (ordförande)

Kenneth Bondas, FSU, Finland (viceordförande)

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norge

Tommy Wreeth, Transportarbetareförbundet, Sverige

Keld Bækkelund-Hansen, Dansk Metal, Danmark

Jahn Cato Bakken, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Anja C. Jensen, HK Privat, Danmark

Martin Johansson, Unionen, Sverige

Sigrun Jonsdottir, FFI, Island

Astrid König Kommunal, Sverige

Johan Lindholm, Seko, Sverige

Pekka Lehtonen, AKT, Finland

Tero Palomäki, RAU, Finland

Karin Peterson, Transportarbetareförbundet, Sverige

Lars Randerz, Kommunal, Sverige 

Johanna Tuomaala, AKT, Finland (ordförande)

Henrik Bay-Clausen, 3F, Danmark (viceordförande)

Lise Iderström, Unionen, Sverige (sekreterare)

Sigríður Harðardóttir, FFI, Island

Elisabeth Sundset, HK, Norge 

Flemming Overgaard, 3F, Danmark (ordförande)

Joakim Guttman, Transportarbetareförbundet, Sverige (vice ordförande)

Ole Einar Adamsrød, Fellesforbundet, Norge (sekreterare)

Juha Ollas, AKT, Finland

Ole Einar Adamsrød, Fellesforbundet, Norge

Frank Boye, 3F, Danmark

Bert Johansson, Transportarbetareförbundet, Sverige

Vesa Lackman, AKT, Finland

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norge (ordförande)

Per-Olof Norgren, Transportarbetareförbundet, Sverige (viceordförande)

Karsten Kristensen, 3F, Danmark (sekreterare)

Juha Anttila, AKT, Finland

Tero Palomäki, RAU, Finland (ordförande)

Jane Brekkhus Sæthre, Norsk Jernbaneforbund, Norge

Claus Møller Fredriksen, Dansk Jernbaneforbund, Danmark

Fredrik Nilssen, Norsk Lokomotivmannsforbund, Norge

Susanne Gällhagen, Kommunal, Sverige (ordförande)

Dag-Einar Sivertsen, Fellesforbundet, Norge (viceordförande)

Mats Andersson, Transportarbetareförbundet, Sverige (sekreterare)

Jørn Hedengran, 3F, Danmark

Juha Ollas, AKT, Finland

Martin Jonsson, Transportarbetareförbundet, Sverige (ordförande)

Jens Laursen, 3F, Danmark (viceordförande)

Peter Hansen, Fellesforbundet, Norge (sekreterare)

Juha Ollas AKT, Finland

John Bondebjerg, 3F, Danmark (ordförande)

Magnus Larsson, Transportarbetareförbundet, Sverige (viceordförande)

Jarkko Arpula, AKT, Finland

Freya Eliasen, HK Privat, Danmark

Bjørn-Anders Jonassen, Fellesforbundet, Norge

Kenny Reinhold, Seko sjöfolk, Sverige (ordförande)

Kenneth Bondas, Finlands Sjömans-Union, Finland (viceordförande)

Karsten Kristensen, 3F, Danmark (sekreterare)

Jahn Cato Bakken, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Hege Merethe Bengtsson, Norsk Maskinistforbund, Norge

Syver Grepstad, Norsk Sjøofficersforbund, Norge

Line Heimstad, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Susanne Gällhagen, Kommunal, Sverige

Freya Eliasen, HK Privat, Danmark

Jessica Fenn Samuelsen, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Line Heimstad, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Katri Höök, AKT, Finland

Johanna Tuomaala, AKT, Finland