-7.5 C
Stockholm
22 januari 2018

Kontaktpersoner NTF

Ordförande för Nordiska Transportarbetarefederationen är Jan Villadsen som tillika är ordförande för Transportgruppen i 3F Danmark.

På federationens sekretariat i Stockholm arbetar Ritva Sandsten och Katrin Olofsson.

Jan Villadsen
Ordförande – President

+45 33 971 360

Generalsekreterare

Vakant

NTF Phone: +46 8 411 51 14

katrinolovsson_edited

Katrin Olofsson
Koordinator/Utredare

+46 70 626 77 25

NTF Phone: +46 8 411 51 14

ritvasandsten

Ritva Sandsten
Assistent

+46 70 633 00 95

NTF Phone: +46 8 411 51 14