Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

I Norden har vi en unik och världskänd välfärdsmodell som är ett resultat av hårt arbetande fackföreningar i samarbete med arbetsgivare och politiker. 

Trots att vi är små var och en för sig, har de nordiska länderna tillsammans skapat en stark röst i både Europa och resten av världen. Finland, Norge, Sverige, Island och Danmark med Färöarna har skapat en unik modell för samarbete över landsgränser – den nordiska modellen.

Denna typ av samarbete vill NTF främja och ser det som ett viktigt uppdrag att fortsätta försvara den nordiska modellen och sprida den här typen av gränsöverskridande samarbete till resten av världen.

Därför är temat på NTF:s kongress och arbetsprogram för de kommande åren ”Den nordiska modellen i en global värld.”