15.9 C
Stockholm
27 september 2021

ITF är en transportarbetarnas världsfederation. Den representerar över 700 fackliga organisationer med över 4, 5 miljoner medlemmar i 150 länder. Det totala antalet anställa är ca 230, varav ca 110 på sekretariatet som är beläget i London. Till organisationen är knutet ett stort antal regionalkontor världen över.

ITF:s ordförande är Paddy Crumlin från Australien och federationens generalsekreterare är Stephen Cotton.

ITF:s viktigaste uppgift är att försvara transportarbetarnas villkor på arbetsmarknaden, värna löntagarnas rätt att bilda fria och oberoende fackföreningar, samt att verka för frihet och demokrati.

ITF är särskilt känt för sin mångåriga kamp mot bekvämlighetssjöfarten. Kampen manifesteras genom en omfattande kampanj, Flag of Convenience, FoC. ITF:s FoC-inspektörer, ca 140, verkar i alla delar av världen. Deras uppgift är att kontrollera att giltiga ITF-avtal finns och tillämpas på fartygen. Där så inte är fallet blockeras fartygen med hjälp av hamnarbetare. I detta arbete har NTF och dess medlemsförbund i alla år varit ytterst verksamma. ITF-inspektörerna utgör ett ständigt hot mot de redare som på usla villkor utnyttjar fattiga arbetare från låglöneländer till ofta farliga och ohälsosamma sjöjobb.

www.itf.org.uk

ITF håller kongress vart femte år, senast i oktober 2018 i Singapore.

Nordiska representanter i ITF

ITF Management Committee

Jan Villadsen, 3F, Danmark

ITF Executive Board

Lars Morten Johnsen, Fellesforbundet, Norge

Marko Piirainen, AKT, Finland

I styrelsen ingår dessutom respektive sektionsordförande. NTF har en observatörsplats som innehas av generalsekreteraren Anu Koljonen.

Womens Committee:                                         

Susanne Gällhagen, Sv. Kommunalarbetareförbundet, Sverige

Civil Aviation Committee:

Anneli Nyberg, Parat, Norge

Fisheries Section Committee:

Johnny Hansen (ordf.), Norsk Sjömannsförbund, Norge

Road Transport Section Committee:

Flemming Overgaard, (vice ordf.) 3F, Danmark,

Seafarers Section Committee:

Lena Dyring, Norsk Sjömannsforbund, Norge

Dockers Section Committee:

Terje Samuelsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Norge

Fixed Location Warehouse Terminal Logistics Steering Committee

Peter Lövkvist (ordf), Svenska Transportarbetareförbundet, Sverige

Fair Practices Committee Steering Group:

Simo Zitting, SMU, Finland

Kenny Reinhold, Seko, Sverige

Den fackliga Europapolitiken har sin huvudsakliga inriktning på den Europeiska Unionen och den politik som är ett resultat av det europeiska samarbetet. NTF och dess olika sektioner bevakar främst de frågor som rör löntagarna och den fackliga rörelsen. NTF utgör här ett viktigt samarbetsforum mellan de nordiska transportfacken. Det är i NTF som den fackliga politiken samordnas och denna politik vidareförs därefter till Europeiska Transportarbetarefederationen, ETF.

Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF, är ett oberoende samarbetsorgan mellan de nordiska transportarbetareförbunden. Vi är således inte formellt knutna till någon annan facklig international. Våra medlemsorganisationer är dock medlemmar av således ETF som ITF.

ETF är transportarbetarnas Europafederation. Federationen har idag ca 225 medlemsorganisationer från 40 europeiska länder med ett totalt medlemsantal på ca 2,5 miljoner. Organisationens medlemförbund kommer från hela Europa, inte bara från länder inom EU. Sekretariatet är beläget i Bryssel.

Tillförordnad ordförande är Livia Spera.

Nordiska representanter i ETF

Management Committee (arbetsutskottet):

Jan Villadsen, 3F (Danmark)

Executive Committee:

Jan Villadsen, 3F, Danmark

Marko Piirainen, AKT, Finland

Lars Johnsen, Fellesforbundet, Norge

Tommy Wreeth, Svenska Transportarbetareförbundet, Sverige

Valle Karlsson, Seko, Sverige

Susanne Gällhagen (Women´s rep), Svenska Kommunalarbetareförbundet, Sverige

NTF har en observationsplats som innehas av generalsekreterare Anu Koljonen.

ETF Womens Committee:

Susanne Gällhagen (vice ordf), Svenska Kommunalarbetareförbundet, Sverige

Katri Höök, AKT, Finland

Erina Kjaer, Norsk Sjömannsförbund, Norge

Anneli Nyberg (Civil Aviation), Parat, Norge

Youth Committee:

Ludwig Eriksson, Svenska Transportarbetareförbundet, Sverige

Sektionsordföranden och AU ledamöter:

Civil aviation:

Karsten Kristensen (vice ordf), 3F, Danmark

Lise Iderstöm, Unionen, Sverige

Anneli Nyberg (Women´s rep), Parat, Norge

Joint Aircrew Committee:

Sigríður Ása Harðardóttir, FFI, Island

Dockers:

Terje Samuelsen (ordf.), Fellesforbundet, Norge

Karsten Kristensen, 3F, Danmark

Road Transport:

Flemming Overgaard, 3F, Danmark

Urban Public Transport:

Susanne Gällhagen (ordf), Svenska Kommunalarbetareförbundet, Sverige

Maritime Transport:

Kenny Reinhold(President, Sectoral Social Dialog Committee for Maritime Section), Seko, Sverige

Anders Hansson, NMOA, Norge

Karsten Kristensen, 3F, Danmark

Railway:

Audun Sor-Reime, NJF, Norge

Lay Auditors: 

Kirsti Hauge, NSU, Norge