NTF:s roll på europeisk och global nivå

NTF:s roll på europeisk och global nivå

NTF är ett oberoende samarbetsorgan mellan de nordiska transportarbetareförbunden och är inte formellt knutet till någon annan facklig internationell federation. Våra medlemsorganisationer är däremot medlemmar av både ETF och ITF. På så vis deltar våra medlemmar aktivt i det internationella fackföreningsarbetet på såväl global som europeisk nivå.

Dessutom samordnar NTF de nordiska nomineringarna till ETF:s och ITF:s styrelser. NTF:s kvinnokonferens samordnar prioritering och nominering av de nordiska kandidaterna för de europeiska och globala kvinnokommittéerna.

ETF – europeisk nivå

European Transport Workers’ Federation (ETF) är en paneuropeisk facklig organisation som omfattar transportfackföreningar från EU, europeiska ekonomiska samarbetsområdet och länder i Central- och Östeuropa.

ETF grundades 1999, men har sina rötter i paneuropeiska fackliga organisationer som sträcker sig 60 år tillbaka. Idag representerar ETF mer än 5 miljoner transportarbetare från mer än 200 transportförbund i 41 europeiska länder. Dessa arbetare finns i alla delar av transportindustrin – på land, till sjöss och i luften.

ETF:s arbetar utefter en princip om rättvis transport: kvalitetsjobb för transportarbetare och en säker, pålitlig och prisvärd service för användarna. Som ETF-konstitutionen beskriver, är huvudsyftet att representera arbetstagarnas sociala och ekonomiska intressen inom transport (inklusive logistik, fiske och turism).

I allt arbete främjas lika möjligheter och eliminering av diskriminering på grund av kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder eller tro.

ETF samarbetar nära med International Transport Workers’ Federation (ITF) och European Trade Union Confederation (ETUC).

https://www.etf-europe.org/

Nordiska representanter i ETF:s ledning

Jan Villadsen, 3F, Danmark

Jan Villadsen, 3F, Denmark

Johan Lindholm, Seko, Sverige

Ismo Kokko, AKT, Finland

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norge

Tommy Wreeth, Transportarbetareförnundet, Sverige

Nordiska representanter i ETF:s sektioner och kommittéer

Karsten John Kristensen (vice ordf), 3F, Danmark

Jonas Eriksson, Unionen, Sverige

Anneli Nyberg (Women´s rep), Parat, Norge

Joint Aircrew Committee: Sigríður Ása Harðardóttir, FFI, Island

Karsten Kristensen, 3F, Danmark

Flemming Overgaard, 3F, Danmark

Astrid König, Kommunal, Sverige

Kenny Reinhold (ordförande), Seko, Sverige 

Kenneth Bondas, SMU, Finland

Karsten Kristensen, 3F, Danmark

Audun Sor-Reime, NJF, Norge

Astrid König, Kommunal, Sverige

Erina Kjaer, Sjømannsforbund, Norge

ITF – global nivå

International Transport Workers’ Federation (ITF) är ledd av cirka 700 anslutna medlemsorganisationer från 150 länder. De är rösten för nästan 20 miljoner arbetande män och kvinnor över hela världen och arbetar för rättighet, jämlikhet och rättvisa i arbetslivet.

ITF arbetar internationellt och har betydande förhandlings- och lobbyverksamhet med internationella organ och regeringar. ITF:s storlek gör att de kan samordna kampanjer mot multinationella företag och institutioner som har stora möjligheter att åstadkomma förändringar.

Följande mål är en del av ITF:s konstitution:

  • att främja respekten för fackföreningar och mänskliga rättigheter över hela världen
  • att arbeta för fred baserat på social rättvisa och ekonomiska framsteg
  • att hjälpa anslutna fackföreningar att försvara sina medlemmars intressen
  • att tillhandahålla forskning och informationstjänster till medlemsorganisationer
  • att ge allmänt stöd till transportarbetare i svårigheter

https://www.itfglobal.org

Nordiska representanter i ITF:s ledning

Jan Villadsen, 3F, Danmark

Ismo Kokko, AKT, Finland

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norge

I styrelsen ingår dessutom respektive sektionsordförande.

NTF har en observatörsplats som innehas av generalsekreteraren Anu Koljonen.

Nordiska representanter i ITF:s sektioner och kommittéer

Anneli Nyberg, Parat, Norge

Karsten Kristensen, 3F, Danmark

Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Peter Lövkvist (ordförande), Svenska Transportarbetareförbundet, Sverige

Flemming Overgaard (ordförande), 3F, Danmark

Lena Dyring, Norsk Sjømannsforbund, Norge

Astrid König, Kommunal, Sverige

Lena Dyring, Sjømannsforbund, Norge

Kenny Reinhold, Seko Sverige

Peter Lövkvist, Transportarbetareförbundet, Sverige

Simo Zitting, FSU, Finland

Kenneth Bondas, FSU, Finland

AKT, Finland

Jan Villadsen, 3F, Danmark

A Ole Philipsen, Co-Sofart, Danmark

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norge

Hans Sande, NSF, Norge

Johnny Hansen, NSU, Norge

Lena Dyring, NSU, Norge

NTF har en observatörsplats som innehas av koordinatorn Christer Norfall.