NTF:n rooli Euroopassa ja maailmanlaajuisesti

NTF:n rooli Euroopassa ja maailmanlaajuisesti

NTF on pohjoismaisten kuljetusalan työntekijäliittojen riippumaton yhteistyöelin eikä se ole muodollisesti sidoksissa mihinkään muuhun kansainväliseen federaatioon. Jäsenjärjestömme sen sijaan ovat sekä ETF:n että ITF:n jäseniä. Tällä tavoin jäsenemme osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen ammattiyhdistystyöhön sekä maailmanlaajuisesti että Euroopan tasolla.

Lisäksi NTF koordinoi pohjoismaisia nimityksiä ETF:n ja ITF:n hallituksiin. NTF:n naisten konferenssi koordinoi pohjoismaisten ehdokkaiden priorisointia ja nimittämistä eurooppalaisiin ja kansainvälisiin naiskomiteoihin.

ETF – Euroopan taso

Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitto (ETF) on yleiseurooppalainen ammattiliitto, johon kuuluu kuljetusalan ammattiliittoja EU:sta, Euroopan talousalueelta sekä Keski- ja Itä-Euroopan maista.

ETF perustettiin vuonna 1999, mutta sen juuret sijaitsevat yleiseurooppalaisissa ammattiliitoissa, joiden juuret sen sijaan ulottuvat 60 vuoden taakse. Tällä hetkellä ETF edustaa yli 5 miljoonaa kuljetusalan työntekijää yli 200 kuljetusliitosta 41 Euroopan maasta. Nämä työntekijät työskentelevät eri kuljetusalan osastoilla maalla, merellä ja ilmassa.

ETF:n säännöt

ETF toimii oikeudenmukaisen kuljetusalan periaatteen mukaisesti: laadukkaita työpaikkoja kuljetusalan työntekijöille ja turvallisia, luotettavia sekä hintansa arvoisia palveluja kuluttajille. ETF:n perustuslain mukaisesti päätarkoituksena on edustaa työntekijöiden sosiaalisia ja taloudellisia etuja kuljetusalalla (mukaan lukien logistiikka-ala, kalastus ja matkailu).

Kaikella työllä pyritään edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän poistamista.

ETF tekee tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen kuljetustyöntekijöiden liiton (ITF) sekä Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) kanssa.

https://www.etf-europe.org/

Pohjoismaiset edustajat ETF:n johdossa

Jan Villadsen, 3F, Tanska

Jan Villadsen, 3F, Tanska

Tommy Wreeth, Transportarbetareförbundet, Ruotsi

Johan Lindholm, Seko, Ruotsi

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norja

Pekka Lehtonen, AKT, Suomi

Pohjoismaiset edustajat ETF:n jaostoissa ja komiteoissa

Karsten John Kristensen (varapuheejohtaja), 3F, Tanska

Lise Iderstöm, Unionen, Ruotsi

Anneli Nyberg, Parat, Norja

Joint Aircrew Committee: Sigríður Ása Harðardóttir, FFI, Islanti

Terje Samuelsen (ordf.), Fellesforbundet, Norja

Karsten Kristensen, 3F, Tanska

Flemming Overgaard, 3F, Tanska

Susanne Gällhagen (ordf), Svenska Kommunalarbetareförbundet, Ruotsi

Kenny Reinhold, Seko, Ruotsi 

Anders Hansson, NMOA, Norja

Karsten Kristensen, 3F, Tanska

Audun Sør-Reime, Norsk Jernbaneforbund, Norja

Susanne Gällhagen, Kommunal, Ruotsi

Katri Höök, AKT, Suomi

Erina Kjaer, Sjømannsforbund, Norja

Freya Eliasen, HK Privat, Tanska

Ludwig Eriksson, Transportarbetareförbundet, Ruotsi

ITF – maailmanlaajuinen taso

Kansainvälistä kuljetustyöntekijöiden liittoa (ITF) johtaa noin 700 jäsenjärjestöä 150 maasta. Ne ovat lähes 20 miljoonan työssäkäyvän miehen ja naisen ääni maailmassa, ja järjestöt työskentelevät työelämän oikeuksien, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

ITF toimii kansainvälisesti, ja se harjoittaa merkittävää neuvottelu- ja lobbaustoimintaa kansainvälisissä elimissä ja hallituksissa. ITF:n suuren koon ansiosta järjestö voi koordinoida kampanjoita monikansallisia yrityksiä ja instituutioita vastaan, joilla on suuret mahdollisuudet saada aikaan muutoksia.

ITF:n säännöt

Seuraavat tavoitteet ovat osa ITF:n perustuslakia:

  • ammattiliittojen ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuisen kunnioittamisen edistäminen
  • sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja taloudelliseen edistykseen pohjautuvan rauhan puolesta työskenteleminen
  • sidosammattiliittojen auttaminen niiden jäsenten oikeuksien puolustamisessa
  • tutkimus- ja tietopalveluiden tarjoaminen jäsenorganisaatioille
  • vaikeuksissa olevien kuljetusalan työntekijöiden tukeminen

https://www.itfglobal.org

Pohjoismaiset edustajat ITF:n johdossa

Jan Villadsen, 3F, Tanska

Lars Morten Johnsen, Fellesforbundet, Norja

Pekka Lehtonen, AKT, Suomi

Hallitukseen kuuluvat lisäksi jaostojen puheenjohtajat.  

NTF:llä on hallituksessa myös tarkkailijapaikka, jota pitää pääsihteeri Anu Koljonen.

Pohjoismaiset edustajat ITF:n jaostoissa ja komiteoissa

Anneli Nyberg, Parat, Norja

Terje Samuelsen, Fellesforbundet, Norja

Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund, Norja

Peter Lövkvist (puheenjohtaja), Svenska Transportarbetareförbundet, Ruotsi

Flemming Overgaard (varapuheenjohtaja), 3F, Danmark

Lena Dyring, Norsk Sjømannsforbund, Norja

Susanne Gällhagen, Kommunal, Ruotsi

Lena Dyring, Sjømannsforbund, Norja

Kenny Reinhold, Seko Sverige