ALLA OMBORD FÖR

EUROPAÅRET FÖR JÄRNVÄGSARBETARNA

EU har utsett 2021 till Europaåret för järnvägen – ett år för att fira järnvägens viktiga roll som ett miljömässigt hållbart och rättvist transportsätt. Och även om det är en viktig fråga att lyfta fram är det lika viktigt att framhålla betydelsen av de personer som gör att passagerare och gods kan förflytta sig med järnväg från punkt A till B. Järnvägstransport är beroende av järnvägsarbetare.

För den Nordiska transportarbetarfederationen NTF tillsammans med Europeiska transportarbetarfederationen ETF och hela den europeiska fackföreningsrörelsen är det i år Europaåret för järnvägsarbetarna – ett år för att fira vikten av deras arbete och ett år för Europas ledare att satsa på investeringar i arbetskraften inom järnvägen.

JÄRNVÄGSARBETARNA GARANTERAR ATT GODS OCH PASSAGERARE TRANSPORTERAS SÄKERT OCH EFFEKTIVT

Utan järnvägsarbetare kan inga tåg förflytta sig. Vi menar att det är dags för förändring. 2021 är även ett år för återhämtning. EU planerar att investera över 800 miljarder euro i ekonomisk återhämtning efter pandemin. Och vi kan alla vara överens om att enorma investeringar bör generera enorm sysselsättning.

Politiska beslutsfattare måste investera i järnvägen och järnvägsarbetarna för att uppnå social och hållbar återhämtning.

JÄRNVÄGSARBETARNA HAR TAGIT OSS FRAMÅT – HJÄLP OSS NU ATT TA DEM FRAMÅT.

Vi uppmanar Europas ledare att vidta åtgärder – för en attraktivare järnvägssektor att arbeta i, och för att visa verkligt engagemang för att få fler kvinnor och ungdomar i arbete samtidigt som vi säkerställer goda arbetsvillkor för alla arbetstagare inom sektorn.

Järnvägen är miljövänlig och det är dess arbetstagare som har gjort det möjligt.

För att järnvägen ska bli lika hållbar socialt som den är det miljömässigt måste investeringar i miljövänliga transporter stämma överens med investeringar i förbättrade arbetstillfällen och arbetsvillkor.

Med mer än en järnvägsarbetare ombord på tåg är passagerarna säkra och trygga.

Linjer som körs med föraren som enda personal ombord utsätter passagerarna för risk vid nödsituationer och man kan inte erbjuda bra service ombord.

Anbudsförfaranden motiverar aldrig social dumpning.

När konkurrens utgår från den som erbjuder lägst pris är det arbetstagarna som får betala. Anbudsförfaranden får under inga omständigheter användas för att motivera att avtal som syftar till att skydda arbetstagarna och deras arbetsvillkor försämras.

Datorer och robotar kan inte sköta järnvägssystemet.

Järnvägsarbetarna måste få säga sitt om hur nya tekniska förändringar ska uppnås – då fortsätter järnvägen att vara säker för både arbetstagarna och passagerarna.

 

Seko, Service- och kommunikationsfacket: www.seko.se
Norsk Jernbaneforbund: www.njf.no
Rautatiealan unioni RAU ry: www.raury.fi
Nordiska transportarbetarfederationen NTF: www.nordictransport.org
Europeiska transportarbetarfederationen ETF: www.etf-europe.org